logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A
การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นแผ่นดิน
เหรีญญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชภิเษกสมรส 1 พฤษาคม 2564
เหรีญญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชภิเษกสมรส 1 พฤษาคม 2564
กรมธนารักษ์ งดการจองและจำหน่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษาคม 2562 ด้วยตนเอง เน้นจองทางออนไลน์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19