logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประมูลที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2565

       ด้วยกรมธนารักษ์ได้มีประกาศประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 เพื่อดำเนินการการประมูลท่ี่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 44 รายการ (54 แปลง) รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

9 มีนาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีผู้เช่าอาคารราช...
  6 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ในการขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็นจัง...
  20 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีผู้เช่าอาคารราชพัสดุ...
  4 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง