logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีใสสะอาด 2565" และ “งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

8 มีนาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีผู้เช่าอาคารราช...
  6 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ในการขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็นจัง...
  20 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีผู้เช่าอาคารราชพัสดุ...
  4 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง