logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีผู้เช่าอาคารราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
กรณีผู้เช่าอาคารราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า จากเดิม
เพื่อประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็น เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง

เอกสารดาวน์โหลด

4 เมษายน 2565 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีผู้เช่าอาคารราช...
  6 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ในการขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็นจัง...
  20 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • การประมูลที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่รา...
  9 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง