logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีขอเชิญชวนเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าชุมชน ผัก&ผลไม้ปลอดสารพิษ ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

3 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์ งดการจองและจำหน่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกส...
  6 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบร...
  6 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีขอเชิญร่วมงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ใ...
  18 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง