logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีขอเชิญร่วมงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

         สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีขอเชิญร่วมงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.520 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ผักปลอดสารพิษ สินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย

 

 

18 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์ งดการจองและจำหน่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกส...
  6 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบร...
  6 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีขอเชิญร่วมงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ใ...
  12 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง