logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีขอเชิญร่วมงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

       สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีขอเชิญร่วมงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.520 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP สินค้าจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ผักปลอดสารพิษ สินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย

 

S__6152309

16 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์ งดการจองและจำหน่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกส...
  6 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบร...
  6 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีขอเชิญร่วมงานโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ใ...
  18 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง