logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ในการขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20 เมษายน 2565 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีผู้เช่าอาคารราช...
  6 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีผู้เช่าอาคารราชพัสดุ...
  4 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • การประมูลที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่รา...
  9 มีนาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง