logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ได้จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3 บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.520 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง

        เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3 บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.520 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยได้จัดประชุมประจำเดือนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้งมีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP     ผักปลอดสารพิษ และสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 จาก กรมธนารักษ์เพื่อแจกจ่ายให้กับร้านค้าและผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 

 

29 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 89 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 10 ก.ย 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธ...
  12 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2565 นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ธนารักษ์พื้นลพบุร...
  28 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นายณรงค์ ธรรมสอน นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา...
  12 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง