logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ได้จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3 บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.520 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง

        เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3 บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.520 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยได้จัดประชุมประจำเดือนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้งมีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP     ผักปลอดสารพิษ และสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 จาก กรมธนารักษ์เพื่อแจกจ่ายให้กับร้านค้าและผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 

 

29 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ได้จัดโครงการ "เปลี่ยน...
  28 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวช่อทิพย์  เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรมธนารั...
  4 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก 160 ปี โรงกษาณฺ์ไทย
  6 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 120 ครั้ง