logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี จัดกิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามโครงการกรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ณ ชุมชนร่วมน้ำใจ 1 - 2 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมอบอาหารกล่องให้แก่ประชาชน และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนดังกล่าว จำนวน 100 ชุด

อัลบั้มภาพ

19 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโ...
  22 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโ...
  18 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโ...
  17 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง