logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวช่อทิพย์  เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและประชุมหารือรับฟังผลการปฏิบัติงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะ

      เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวช่อทิพย์  เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาตรวจราชการและประชุมหารือรับฟังผลการปฏิบัติงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไขและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นทีี่ลพบุรี โดยมีนางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 

    

 

    

 

    

 

 

4 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 112 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 10 ก.ย 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธ...
  12 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2565 นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ธนารักษ์พื้นลพบุร...
  28 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นายณรงค์ ธรรมสอน นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา...
  12 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง