logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวช่อทิพย์  เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและประชุมหารือรับฟังผลการปฏิบัติงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะ

      เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวช่อทิพย์  เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาตรวจราชการและประชุมหารือรับฟังผลการปฏิบัติงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไขและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นทีี่ลพบุรี โดยมีนางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 

    

 

    

 

    

 

 

4 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ได้จัดโครงการ "เปลี่ยนช...
  29 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ได้จัดโครงการ "เปลี่ยน...
  28 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก 160 ปี โรงกษาณฺ์ไทย
  6 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 120 ครั้ง