logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ได้จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 1 บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.520 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง

       วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ได้จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 1 บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.520 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยเป็นการจัดประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ บริเวณลานที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง  โดยเชิญชวนให้ราษฎรในชุมชน นำผัก ผลไม้ สินค้าชุมชน และสินค้าอุปโภค - บริโภค มาจำหน่ายในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยได้นำแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  มาปรับใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว

 

    

 

   

 

   

 

 

    

 

 

28 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 10 ก.ย 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธ...
  12 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2565 นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ธนารักษ์พื้นลพบุร...
  28 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นายณรงค์ ธรรมสอน นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา...
  12 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง