logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ได้จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 1 บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.520 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง

       วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ได้จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 1 บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.520 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยเป็นการจัดประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ บริเวณลานที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง  โดยเชิญชวนให้ราษฎรในชุมชน นำผัก ผลไม้ สินค้าชุมชน และสินค้าอุปโภค - บริโภค มาจำหน่ายในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยได้นำแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  มาปรับใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว

 

    

 

   

 

   

 

 

    

 

 

28 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ได้จัดโครงการ "เปลี่ยนช...
  29 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวช่อทิพย์  เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรมธนารั...
  4 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก 160 ปี โรงกษาณฺ์ไทย
  6 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 120 ครั้ง