logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
ดำรงตำแหน่ง ปัจจุบัน
 
 
ายดนัย วิจารณ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 
 

นางวาสนา ผุดผ่อง
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ.2559
 
 
 
นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555
 
 
 
นายเกษม สุขแสนไกรศร
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2551
16 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1376 ครั้ง