logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

         

เป็นหน่วยงานที่บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดลพบุรีด้วยหลักธรรมาภิบาล

23 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 758 ครั้ง